ИНФОРМАТИКА + АВТОМАТИЗАЦИЯ = ИНФОМАТИКА

“ИНФОМАТИКА БГ” ЕООД е създанена през 2010 година. Фирмата е правоприемник на “ТЕМПОРА” ЕООД - създадена през 1994г. и правоприемник на БЕТАГРАФ - създадена през 1990г. ИНФОМАТИКА БГ е наследила опита на специалистите от ТЕМПОРА натрупан през годините. Допълнен с нов и млад екип от опитни професионалисти, фирмата работи в стила на добрите традиции в създаването на софтуер с приложен характер за нуждите на фирменото управление. Непрекъснатото нарастване на обема и обхвата на поръчките за софтуерни продукти наложи обособяването на дейността в самостоятелна фирма. Въпреки скорошната регистрация ИНФОМАТИКА БГ притежава над двадесет годишен опит в създаването на софтуер и над шест години опит в създаването на WEB базирани приложения.

Благодарение на този опит ИНФОМАТИКА БГ излиза на пазара с редица зрели и завършени продукти в помощ на фирменото управление и обработката на информация.

Все повече нараства обемът и обхватът на разработките на ИНФОМАТИКА във всички сфери на информатиката.

Целите на екипа на ИНФОМАТИКА БГ са:

Сферите, в които работим: